logo

Personenvennootschap

Personenvennootschap (maatschap, vof of cv)

De maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv) worden samen de personenvennootschappen genoemd. Bij personenvennootschappen zijn er minimaal twee personen die de winst delen of het verlies delen. Het is belangrijk om de afspraken goed op papier te zetten, maar dat is niet verplicht.

Welke personenvennootschap kies je?
Als je niet onder een gezamenlijk naam naar buiten treedt, ontstaat een (stille) maatschap. Als je allemaal onder een gezamenlijke naam naar buiten treedt, heb je een vof. Een uitzondering zijn samenwerkende artsen, advocaten, notarissen en advocaten. Als zij onder een gezamenlijke naam naar buiten treden, ontstaat een (beroeps)maatschap.

Als je onder een gezamenlijke naam naar buiten treedt en minimaal één vennoot een stille vennoot is, dan ontstaat een cv. De stille vennoot beslist alleen achter de schermen mee over het reilen en zeilen van het bedrijf en deelt mee in de winst. Hij mag niet namens de cv handelen.

Privé-aansprakelijkheid
Voor welk deel je aansprakelijk bent, hangt af van de soort samenwerking die je bent aangegaan en van de afspraken die je gemaakt hebt.

  • Bij de stille maatschap is in principe alleen degene die de verplichting is aangegaan aansprakelijk. Je kunt onderling afspreken hoe je de eventuele verliezen van het bedrijf deelt. Bij een beroepsmaatschap kunnen schuldeisers de maten voor ieder een gelijk deel aanspreken voor schulden van de maatschap.
  • Bij de vof is iedere vennoot aansprakelijk voor alle schulden van de vof. je bent ook aansprakelijk als je zakenpartner op naam van de vof heeft gehandeld. Ook als je maar een klein deel van de winst krijgt, kun je door alle schuldeisers aangesproken worden om alle schulden van de vof te betalen.
  • Voor de cv geldt hetzelfde als voor de vof: iedere gewone vennoot is aansprakelijk voor alle schulden. Voor de stille vennoot gelden andere regels. Hij is niet privé aansprakelijk, maar kan maximaal het bedrag kwijtraken dat hij in het bedrijf heeft geïnvesteerd. Als de stille vennoot zich als gewone vennoot heeft gedragen, wordt hij toch aansprakelijk voor alle schulden van de cv.

 

Belasting
De winsten en verliezen vallen onder de inkomstenbelasting. Je profiteert van fiscaal gunstige regelingen, zoals de mkb-winstvrijstelling en de ondernemersaftrek. De stille vennoot bij de cv heeft daar (meestal) geen recht op.


Bron: Netwerk Notarissen

Bekijk ook onze overige specialisaties