logo

Besloten of naamloze vennootschap (bv of nv)

Besloten vennootschap (bv)

Een bv heeft altijd minimaal één bestuurder en één aandeelhouder. Dat kan dezelfde persoon zijn. De bestuurders kunnen op naam van de bv handelen en zijn verantwoordelijk voor het beleid. De aandeelhouders hebben recht op de winst en op het kapitaal dat bij het einde van de bv overblijft.

Een bv wordt opgericht bij de notaris. In de akte van oprichting staat wie de eerste aandeelhouders en bestuurders zijn. Daarin staan ook de statuten van de bv, waarin onder meer staat welke werkzaamheden de bv mag verrichten en welke rechten en plichten de bestuurders en aandeelhouders hebben.

Privé-aansprakelijkheid
Een bv moet zelf haar schulden betalen en verplichtingen nakomen. Als de bv dat niet meer kan, gaat de bv failliet. Een aandeelhouder is dan niet aansprakelijk voor de schulden van de bv. Ook een bestuurder is niet aansprakelijk; ‘onbehoorlijk bestuur’ uitgezonderd.

Belastingen
De winsten en verliezen van de bv vallen onder de vennootschapsbelasting, die wordt door de bv betaald. Als de bv winst aan de aandeelhouder uitkeert, moet de bv daarover dividendbelasting inhouden. Het loon dat de bv aan de bestuurder uitkeert, wordt in principe hetzelfde behandeld als het loon van een werknemer. De bv moet loonheffing afdragen en de bestuurder betaalt over het loon inkomstenbelasting.

Naamloze vennootschap (nv)

Net als een bv heeft ook een nv altijd minimaal één bestuurder en één aandeelhouder. Dat kan dezelfde persoon zijn. De bestuurders kunnen op naam van de nv handelen en zijn verantwoordelijk voor het beleid. De aandeelhouders hebben recht op winst en op het kapitaal dat bij het einde van de nv overblijft. Een nv wordt opgericht bij een notaris. Er geldt een minimumkapitaal van € 45.000,-. Dit bedrag moet bij de oprichting aanwezig zijn.

De regels voor aansprakelijkheid en belastingen lijken sterk op de regels van de bv. De regels voor de nv  zijn minder flexibel en strenger dan die voor de bv. Er zijn daarom meer bv’s dan nv’s.

Aandeelhoudersovereenkomst

Als je een bv of nv opricht kun je veel afspraken over de samenwerking in de statuten opnemen. De statuten worden gedeponeerd in het handelsregister. Iedereen kan daardoor zien wat daar in staat. Wil je sommige onderlinge afspraken liever niet publiceren, dan kun je daar een aandeelhoudersovereenkomst voor sluiten. Dat is een overeenkomst tussen alle of tussen sommige aandeelhouders. Je kunt met die overeenkomst bijvoorbeeld afspraken maken over de prijs van de aandelen bij een onderlinge verkoop of hoe je eventuele geschillen samen wilt voorkomen of oplossen.

Bron: Netwerk Notarissen

Bekijk ook onze overige specialisaties