logo

Mediation

Mediation

Een mediator, een neutrale deskundige, probeert helder te krijgen wat er daadwerkelijk speelt. Jouw persoonlijke belangen, maar ook jullie gemeenschappelijke belangen worden meegenomen. Voorbeelden van geschillen zijn: echtscheidingen, burenruzies en ruzies over een erfenis. Als mediators mogen we geen oplossing aandragen en zijn we ook geen scheidsrechter. We stellen ons neutraal op, zonder oordeel. Jullie moeten zelf tot een oplossing komen.

Een mediation-traject duurt gemiddeld 5 gesprekken, waarbij het wel belangrijk is dat jullie in dezelfde fase zitten. Als jij er al lang uit bent dat je wilt scheiden en je partner weet nog van niets, dan moeten jullie eerst allebei geaccepteerd hebben dat jullie officieel uit elkaar gaan. Pas dan heeft mediation zin. Aan het eind van het traject leggen we de uitkomsten en/of oplossing vast in een (rechtsgeldige) vaststellingsovereenkomst.

Wij zijn als notaris van oudsher neutraal. Maar we kunnen of alleen als notaris optreden of alleen als mediator. Nooit als allebei tegelijk. Als mediator moeten we namelijk ook onpartijdig zijn. Als er veel emoties zijn, is het belangrijk dat we er als mediators voor zorgen dat er weer ‘zakelijk’ gepraat kan worden. Als jullie elkaar recht in de ogen kunnen blijven kijken met behulp van een stukje procesbegeleiding en zo tot een vreedzame en duurzame oplossing komen, dan hebben wij ons werk goed gedaan.

Mediation moet je wel willen. Je moet bereid zijn om te luisteren en met elkaar te onderhandelen. We helpen je graag. We zijn altijd betrokken en altijd dichtbij.


Meer informatie op Netwerk Notarissen

image

Wij zijn aangesloten bij Netwerk Notarissen; een organisatie van 154 Nederlandse notariskantoren met een eigen, overkoepelende website. Daar vind je aanvullende informatie over de onderwerpen die wij hier bespreken. Klik op onderstaande knop.

Mediation

Bekijk ook onze overige specialisaties