logo

Testament

Testament

Na je overlijden krijgen je nabestaanden al snel met je ‘erfenis’ te maken. Die bestaat uit al je bezittingen en schulden en wordt verdeeld onder je erfgenamen. Heb je een testament opgesteld, dan staat daarin wie je erfgenamen zijn en wie wat krijgt. Ook kun je een ‘executeur’ aanwijzen die je testament uitvoert. Dat kan een erfgenaam zijn, maar ook een goede vriend of de notaris. Heb je geen testament opgesteld, dan bepaalt de wet wie wat erft. Als je getrouwd bent, erft je partner. Als je niet getrouwd bent, maar je hebt wel kinderen, dan erven zij of (als je kind overleden is) je kleinkinderen.

Benoeming erfgenamen
In een testament kun je je erfgenamen benoemen. Als er kinderen zijn, hebben die een zogenaamde legitieme portie (wettelijk erfdeel). Dat is het gedeelte van de erfenis waar het kind altijd recht op heeft. Maar als er geen kinderen zijn, wil je misschien niet dat je wettelijke erfgenamen van je erven, maar heb je wel een favoriete nicht of een goed doel dat je tot erfgenaam wilt benoemen.

Legaten
Met een legaat mag je geld aan iemand toewijzen, maar je kunt het ook gebruiken om spullen aan iemand toe te wijzen. Je hebt bijvoorbeeld een ring die van oudste dochter op oudste dochter overgaat en jij wilt die traditie voortzetten. Dat kun je met een legaat vastleggen in je testament.

Codicil
Naast een testament kun je een codicil opstellen. Je mag daarmee geen geld toewijzen, maar wel wie bijvoorbeeld je meubels, sieraden en kleding krijgt. Of hoe je uitvaart eruit moet zien. Een codicil is alleen geldig als het met de hand geschreven is en voorzien is van datum en handtekening.

Uitsluitingsclausule
Stel, je geeft iemand iets uit je erfenis. Als die persoon trouwt en afspreekt alles samen te delen, dan gaat jouw erfenis bij de echtscheiding naar die aangetrouwde partner. Wil je dat niet, dan moet je een uitsluitingsclausule opnemen.

Belastingvoordelen
Na je overlijden komt de Belastingdienst erfbelasting innen. Met een goed testament kun je belasting besparen. Wie wil dat nu niet?

 

Meer informatie op Netwerk Notarissen

image

Wij zijn aangesloten bij Netwerk Notarissen; een organisatie van 154 Nederlandse notariskantoren met een eigen, overkoepelende website. Daar vind je aanvullende informatie over de onderwerpen die wij hier bespreken. Klik op onderstaande knop.

Testament

Bekijk ook onze overige specialisaties