logo

Afwikkelen erfenis

Afwikkelen erfenis

Als er iemand in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Je bent verdrietig en je weet misschien even niet hoe of wat. Maar er moeten toch praktische en juridische zaken geregeld worden. Waar krijg je allemaal mee te maken?

Verklaring van erfrecht
Als notaris verklaren we hierin wie is overleden, of hij een testament heeft en wat daar in vast is gelegd. Ook stellen we vast wie de erfgenamen zijn en wie de erfenis afwikkelt. Als er een executeur is benoemd, dan wikkelt die de erfenis af. Indien niet, dan doen de erfgenamen dat. Soms kun je beter een erfgenaam alleen of een van onze medewerkers machtigen. Dat leggen we vast in een verklaring van erfrecht.

Aangifte erfbelasting
Binnen acht maanden na het overlijden moet je als erfgenaam een aangifte erfbelasting doen bij de Belastingdienst. Misschien moet je wel erfbelasting betalen over datgene wat je geërfd hebt. De executeur of de erfgenamen samen moeten die aangifte doen. Dat is soms best ingewikkeld, dus het is slim om dit met ons te bespreken. We weten precies hoe we je daar zo goed mogelijk mee kunnen helpen.

Overige zaken
Het is verstandig dat je een notariële akte op laat maken van de hele afwikkeling van de erfenis. Het kan zijn dat bij het overlijden van een van de echtgenoten het vermogen bij de langstlevende blijft. Het is dan juridisch wel van belang of dit voortkomt uit het testament van de overledene. Er zijn nog meer aspecten die meespelen; is er bijvoorbeeld sprake van een wettelijke verdeling of van vruchtgebruik? Deze akte is bovendien erg belangrijk als later ook de langstlevende overlijdt. Als het gaat om vruchtgebruik is een juridische akte zelfs noodzakelijk.

Meer informatie op Netwerk Notarissen

image

Wij zijn aangesloten bij Netwerk Notarissen; een organisatie van 154 Nederlandse notariskantoren met een eigen, overkoepelende website. Daar vind je aanvullende informatie over de onderwerpen die wij hier bespreken. Klik op onderstaande knop.

Afwikkelen erfenis

Bekijk ook onze overige specialisaties