logo

WIJZIGING VAN EEN SPLITSINGSAKTE BIJ APPARTEMENTSRECHTEN

Image
Ina Houwing 16/nov/2021

In een vergadering van appartementseigenaren (VvE) is een stemming geweest over het wijzigen van de splitsingsakte. De kelder en de zolder waren eerst gemeenschappelijk eigendom van alle eigenaren, maar er is besloten om die in privé-gebruik toe te delen aan 2 eigenaren. In de vergadering stemde 80% voor deze wijziging. Meneer X stemde tegen. Hij vorderde vervolgens vernietiging van het besluit bij de rechter.

De Rechtbank gaf hem ongelijk, maar het Hof denkt er anders over. Volgens het Hof is niet bewezen dat meneer X geen schade heeft door de wijziging. Mogelijk zal er meer warm water worden gebruikt en in dit gebouw is er nogal wat warmteverlies. Hoe ze dat gaan oplossen is nog niet bekend, de eigenaren zijn het niet eens. Ook is er mogelijkheid dat de waarde van het appartement negatief beïnvloed wordt. Hij was eerst mede-eigenaar van de kelder en de zolder en na het besluit zou hij dat niet meer zijn. Nadere informatie over de gevolgen voor de waarde zijn niet gegeven door de VvE.

Ook is besloten dat de bestemming van de zolders wordt gewijzigd in verblijfsruimte, zoals dat ook al was voordat het besluit was genomen. De VvE heeft gesteld dat er geen hogere verzekeringspremie komt. X wil ook dit onderdeel van het besluit vernietigen. Hij krijgt geen gelijk op dit punt.

Ook dat het juridisch gevolg geven aan het besluit (er is een notariële akte nodig die verwerkt wordt op het kadaster) kosten met zich meebrengt en daardoor kosten voor X, is een punt dat X niet succesvol inbrengt. De wetgever heeft niet gewild dat dit soort kosten als schade wordt gezien voor de appartementseigenaren.

Al met al wordt het besluit vernietigd, maar niet op alle gronden.