logo

Nieuwe huwelijksregels – deel 1

Image
Ina Houwing 30/mei/2017

Nieuwe huwelijksregels – deel 1

Vanaf 1 januari 2018 zijn er nieuwe huwelijksregels. De huidige algehele gemeenschap van goederen zoals we die nu kennen, zal veranderen. Voortaan hoeven ex-echtgenoten bij een scheiding niet alles meer fifty-fifty te verdelen. In deze column, maar ook in volgende columns zal ik hier aandacht aan schenken.

Partners die trouwen en vóór het ja-woord geen huwelijkse voorwaarden bij de notaris maken, trouwen automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Dat is na 1 januari 2018 ook nog het geval. Alleen door de nieuwe wet vallen niet meer alle bezittingen en schulden in de gemeenschap van goederen.

Wat valt niet in de nieuwe gemeenschap van goederen?
Mensen die na 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen trouwen, hoeven bepaalde bezittingen en schulden niet meer te delen. Dit zijn:

  • erfenissen en schenkingen, het maakt niet of je die vóór of tijdens je huwelijk hebt gekregen
  • bezittingen en schulden die volledig op je eigen naam stonden voordat je ging trouwen.

Met bezittingen bedoel ik bijvoorbeeld een huis, bankrekening of auto. Voorbeelden van schulden zijn het bedrag dat openstaat op je creditcard, je hypotheek of andere schulden zoals bijvoorbeeld een betalingsachterstand bij een abonnement. Met volledig op je eigen naam bedoel ik dat je 100% eigenaar moet zijn. Heb je namelijk met je partner samen een huis gekocht, jij voor 60 procent en je partner voor 40 procent omdat je in die mate ook eigen geld inbracht, dan ben je na het huwelijk allebei voor 50 procent eigenaar geworden. Huwelijkse voorwaarden blijven dan noodzakelijk als je de eigendomsverhouding in je huis ook na je huwelijk wilt handhaven op 60-40 procent.

Zijn huwelijkse voorwaarden nou echt nodig?
Naast het voorbeeld van een niet gelijk aandeel in bijvoorbeeld het huis, zoals ik hiervoor meldde, zijn er nog meer voordelen.

  • Koude uitsluiting klinkt kil, maar is soms heel verstandig
  • Zelf kiezen wat je wilt delen en wat niet
  • Het pensioen duurt nog ‘eeuwen’, maar je kunt het nu al regelen
  • CD van jou, CD van mij? Bij huwelijkse voorwaarden beschrijf je wat je hebt, voordat je dat vergeet.

Ondernemers
In het algemeen geldt voor bijna alle ondernemers dat het beter is om huwelijkse voorwaarden te maken. Ook al heb je voor het huwelijk je onderneming, de kans is groot dat je op grond van de wettelijke regels toch in de toekomst de waarde moet gaan delen.