logo

Jubeltonschenking

Image
Ina Houwing 15/nov/2022

HET (BIJNA) EINDE VAN DE JUBELTON, WEES ER SNEL BIJ

Op 1 januari aanstaande zal de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning worden verlaagd van € 106.671,00 naar € 28.947,00. Dit betekent dat schenkingen die worden gedaan aan zowel kinderen als andere verkrijgers tussen de 18 en 40 jaar een heel stuk lager zal worden. Wilt u nog gebruik maken van deze schenking, wees er dan snel bij.

Nu is het zo dat de jubelton (het bedrag ad € 106.671,00) dat in jaar 1 wordt geschonken, niet helemaal in jaar 1 uitbetaald hoeft te worden. Dit mag in termijnen. De betaling mag uitgespreid worden over 3 jaar en de ontvanger van het geld moet uiterlijk 2 kalenderjaren na het jaar van de schenking het bedrag hebben besteed aan de eigen woning.

Op grond van de nieuwe regels geldt voor schenkingen die in 2022 zijn gedaan, dat het nog niet uitgekeerde deel van de jubelton in 2022 uiterlijk in 2023 moet worden uitgekeerd. De termijn wordt dus met 1 jaar gekort.

De bestedingstermijn blijft wel 3 jaar, dus als in 2022 het geld is geschonken, moet uiterlijk in 2024 het geld besteed zijn aan de eigen woning. Als het geld in 2023 wordt geschonken, moet het uiterlijk in 2025 aan de eigen woning worden besteed.

Dus ook als er nu nog geen huis is, kan het worden aangewend voor de woning, mits die uiterlijk in 2024 in eigendom is verkregen.

Vanaf volgend jaar is de maximale vrijstelling tussen ouders en kinderen € 28.947,00 mits er niet eerder gebruik is gemaakt van een verhoogde vrijstelling.

Als u de jubelton dit jaar nog in een notariële akte wilt vastleggen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op.