logo

Je hebt huwelijkse voorwaarden, wat nu?

Image
Ina Houwing 05/apr/2017

Je hebt huwelijkse voorwaarden, wat nu?

Voor het trouwen ben je zo verstandig geweest om huwelijkse voorwaarden te maken. Maar wat gebeurt er nu nadat de huwelijkse voorwaarden zijn afgesloten? Wij zien in de praktijk vaak dat kort na het ondertekenen de huwelijkse voorwaarden in een diepe la verdwijnen. Ze worden pas weer afgestoft als er een echtscheiding dreigt of een van de echtgenoten overlijdt. Huwelijkse voorwaarden moeten echter actief worden beleefd én uitgevoerd. Een paar bepalingen uit huwelijkse voorwaarden licht ik toe.

Vermogens gescheiden houden
In de meeste huwelijkse voorwaarden heeft men afgesproken dat de vermogens van elkaar gescheiden moeten blijven. Een van de voordelen daarvan is dat als een van de echtgenoten in de financiële problemen raakt en dit tot faillissement leidt, het vermogen van de andere echtgenoot buiten dit faillissement blijft. Het moet dan wel duidelijk zijn wat tot ieders vermogen hoort.

Een goede administratie is daarvan het begin. Maar ook bewust een eigen bankrekening houden, hierop het salaris laten storten en dergelijke. Het bewaren van bonnen en bankafschriften bij grotere aankopen is ook van belang. Is er onvoldoende administratie bijgehouden, dan kan het vermogen in het faillissement vallen.

Jaarlijkse inkomensdeling
Soms is er in de huwelijkse voorwaarden afgesproken dat je elk jaar het inkomen deelt wat je over hebt gehouden na betaling van de kosten van de huishouding. In de praktijk zien we echter vaak dat echtgenoten deze afspraak vergeten en niet uitvoeren. Problemen van het niet uitvoeren van deze afspraak kunnen zich voordoen bij faillissement, echtscheiding of overlijden. Het is daarom sterk aan te bevelen elk jaar aandacht te besteden aan deze afspraak. Je kunt ervoor kiezen om het bedrag daadwerkelijk uit te (laten) betalen of om op papier vast te leggen om welk bedrag het gaat. In dat geval houdt de echtgenoot met het laagste inkomen het bedrag te goed.

Elk jaar huwelijkse voorwaarden uit de la
Uit rechtspraak blijkt dat het niet naleven van de regels van huwelijkse voorwaarden een ‘automatische’ wijziging van de huwelijkse voorwaarden met zich mee kan brengen. De rechter kan bijvoorbeeld bepalen dat door het niet naleven van de huwelijkse voorwaarden het vermogen, ondanks de tekst in de akte, toch gedeeld moet worden. Reden genoeg om elk jaar de huwelijkse voorwaarden uit de la te halen en actie te ondernemen. Wij zijn je hier graag mee van dienst. Huwelijkse voorwaarden kunnen namelijk gewijzigd worden en dus aangepast aan je huidige situatie.