logo

EIGEN HUIS EN (ECHT) SCHEIDING

Image
Ina Houwnig 03/feb/2020

EIGEN HUIS EN (ECHT) SCHEIDING

Meer dan 1 op de 3 huwelijken eindigen in een (echt)-scheiding, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vaak moet bij scheiding een regeling tussen de ex-echtgenoten worden getroffen over de gezamenlijke woning. Dit geldt ook voor ongehuwd samenwonende partners die beiden eigenaar zijn van een woning. Zorg dat u bij het maken van die regeling niet voor verrassingen komt te staan!

Vaak worden in een convenant afspraken gemaakt tussen expartners over zaken die bij de echtscheiding geregeld moeten worden. Sommige van die afspraken moeten via een notaris officieel worden gemaakt om het de juiste juridische gevolgen te geven. Zo ook het verdelen van de woning, waardoor één partner eigenaar wordt van de woning. Als het huis overwaarde heeft (de hypothecaire lening is lager dan de waarde van het huis) moet deze tussen de partners worden gedeeld. De overwaarde heeft mogelijk gevolgen voor de aftrekbaarheid van de rente vanwege de nieuwe hypothecaire geldlening.

Ook moet geregeld worden dat de vertrekkende partner niet meer aansprakelijk is voor de lening. Soms gebeurt de uitbetaling van de overwaarde doordat er een nieuwe lening wordt aangegaan en de oude wordt afgelost, soms regelt men bij de bank dat de partner die het huis verlaat “uit de aansprakelijkheid wordt ontslagen”. De bank, verklaart dan na toetsing of de achterblijver de lening alleen kan dragen, zodat de vertrekkende partner niet meer aansprakelijk is. De bank wil dan ook graag een concept van de akte van verdeling ontvangen.

Helaas komt het toch af en toe voor dat de mensen de afspraken uit het convenant niet juridisch hebben afgewikkeld. Bij de verkoop van de woning blijkt dan opeens dat de ex-echtgenoot nog moet mee tekenen, terwijl die er al jaren niet meer woont. En dat leidt soms tot onverkwikkelijke taferelen.

We adviseren u ook bij andere zaken rond de echtscheiding zoals bijvoorbeeld het wijzigen van een testament. Graag willen we u helpen om in die toch al vervelende periode van de echtscheiding de zaken zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Met vriendelijke groet,

Ina Houwing