logo

DE ALGEMENE VOLMACHT EN HET OVERLIJDEN VAN DE VOLMACHTGEVER

Image
Ina Houwing 12/feb/2020

Een alleenstaande persoon heeft bij notariële akte een algemene volmacht gegeven aan zijn buurvrouw tot beheer, administratie, belegging en beschikking over zijn vermogen. Diezelfde dag heeft deze persoon een testament gemaakt, waar naast de buurvrouw ook nog andere personen tot erfgenaam zijn benoemd en iemand anders tot executeur is benoemd. Er is geen sprake van een levenstestament.

Na het overlijden verlangt de executeur dat de buurvrouw rekening en verantwoording aflegt en hij vernietigt de door de buurvrouw gedane schenkingen. De Rechtbank stelt de executeur in het gelijk voor wat betreft de rekening en verantwoording. Dit doet ook het Hof.

Nu er geen sprake is van een levenstestament waarin normaliter staat of er rekening en verantwoording moet worden afgelegd of niet, heeft het Hof geoordeeld dat de buurvrouw haar taak als gevolmachtigde heeft uitgevoerd. Dit blijkt uit het verkopen van de woning en het doen van betalen namens de alleenstaande persoon. Ook is het Hof van oordeel dat deze persoon zelf zijn belangen niet kon waarnemen. Het Hof is daarom van mening dat er voldoende verwantschap is met wettelijke regelingen op grond waarvan ook rekening en verantwoording moet worden afgelegd.

Met betrekking tot de schenking overweegt het Hof dat de executeur heeft voldaan aan zijn stelplicht en omdat er geen notariële akte van de schenkingen zijn opgemaakt, moet de ontvanger van de schenking aantonen dat er geen sprake was van misbruik van omstandigheden. Het Hof houdt de zaak aan zodat de ontvangers van de schenking kunnen bewijzen dat er geen misbruik van omstandigheden was.

Had deze alleenstaande een levenstestament gemaakt in plaats van enkel een volmacht, dan was de kans groot dat de rechtszaak achterwege was gebleven, omdat dan in het levenstestament duidelijk vastligt wat wel mag en wat niet en wat moet en wat niet hoeft.