logo

Algemene informatie

Bankrekeningnummers

ING Bank N.V.
Melchiorlaan 1 3722 AK Bilthoven
IBAN: NL11 INGB 0690787650
BIC: INGBNL2A

Rabobank Rijn en Heuvelrug
Julianalaan 57 3722 GE Bilthoven
IBAN: NL74 RABO 0378326562
BIC: RABONL2U

Overboekingen graag o.v.v. dossiernummer.

Bovenstaande bankrekeningen zijn kwaliteitsrekeningen in de zin van artikel 25 van de Wet op het notarisambt en staan ten name van Houwing van Beek notarissen. Houwing van Beek notarissen is een handelsnaam van de te De Bilt gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Notarispraktijk De Bilt-Bilthoven B.V.

Er wordt geen rente vergoed over de gestorte bedragen op onze derdengeldenrekening. Houdt u er rekening mee dat wij negatieve rente in rekening dienen te brengen over op de derdengeldenrekening gestorte bedragen.

Identiteitscontrole door de notaris. Wat betekent dat?

De notaris is wettelijk verplicht de identiteit van de cliënt te controleren en vast te stellen. Dat doen we aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Dit kan een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs zijn.

Download meer informatie

Boekje “Het Levenstestament”

Door Ina Houwing is samen met Saskia Mos-van Gool het boek “Het levenstestament” geschreven. Dit boek is uitgegeven door de Consumentenbond en is deel 1 in de serie “Klaar voor de notaris”. Deze serie is het resultaat van samenwerking tussen de Consumentenbond en de Vereniging Estate Planners in het Notariaat. Inmiddels is de 5e herziene druk in 2016 uitgegeven.

In dit boek wordt op een duidelijke manier uitgelegd wat een levenstestament is. Aan het einde van elk hoofdstuk staan vragen gesteld die helpen om voor jezelf duidelijk te krijgen wat in jouw geval van belang is. De kosten van dit boekje zijn € 22,00 in de boekhandel. Het boekje is ook af te halen op kantoor. Dan kost het € 17,50.

ISBN 978 90 5951 3662
NUR 822

Regelgeving

Als notariskantoor hebben wij een onafhankelijke positie en moeten we de belangen van alle betrokken partijen altijd in de gaten houden. Wij zijn gezien die bijzondere positie onderworpen aan vele bijzondere regels. De volgende Wet- en Regelgeving is hierbij onder meer van belang:

 

De geheimhoudingsplicht van de notaris en de ontheffing daarop

De notaris heeft een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. Dit betekent dat in beginsel alles wat met de notaris wordt besproken binnenkamers blijft. Ook de akten die worden getekend, worden niet aan derden verstrekt. Sommige akten worden openbaar doordat ze in openbare registers worden ingeschreven, zoals bijvoorbeeld een leveringsakte en een hypotheekakte bij het kadaster en huwelijkse voorwaarden in het huwelijksgoederenregister. Daarnaast zijn er nog een aantal uitzonderingen als daarmee een algemeen belang wordt gediend. En soms moet de notaris bepaalde transacties melden.

Meer informatie